Igunia wielki mały człowiek 660 gram

Igunia wielki mały człowiek 660 gram
ŻYJ Z CAŁYCH SIŁ...

czwartek, 14 marca 2013

Opinia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Dzisiaj wreszcie odebrałam opinie i orzeczenie z PPP. Według opinii jaką otrzymałam Iga wymaga systematycznej stymulacji logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Na skali obserwacyjnej Igunia uzyskała wyniki przeciętne, dość dobra jest adaptacyjność w nowych sytuacjach, dziewczynka jest pogodna, nawiązuje kontakt wzrokowy z badającym, zainteresowana otoczeniem, zabawkami. Podejmuje zabawy naśladowcze. Podczas pracy wykazuje umiarkowaną uwagę (choć aktualnie skoncentrowana jest na aktywności ruchowej).
Funkcje poznawcze są na niskim poziomie, nie podjęła zadań związanych z porównywaniem, różnicowaniem. Wrzuca klocki do pojemnika, pokazuje znane obrazki (np. dom, ryba), pokazała czynność na obrazku ( dzieci grające w piłkę). 
Reaguje na bodźce słuchowe idąc w ich kierunku, naśladuje dźwięki z najbliższego otoczenia, lubi muzykę i taniec.
W zakresie funkcji językowych w mowie czynnej posługuje się sylabami np. ma-ma, ta-ta, ba-ba, naśladuje odgłosy zwierząt. W mowie biernej rozumie złożone polecenia. Koncentruje uwagę na komunikatach językowych, co dobrze rokuje na dalszy rozwój dziecka. Naśladuje dźwięki proponowane przez mamę. Wskazuje wszystkie części ciała. 
Motoryka duża- rozwój motoryczny przebiegał z opóźnieniem, dziewczynka opanowała naukę chodzenia w 24 miesiącu życia, również pełzała i raczkowała z opóźnieniem. Aktualnie sprawnie się porusza, pokonuje przeszkody.
Wywiad, obserwacja wskazują, ze aktualny rozwój psychoruchowy dziecka jest niski w porównaniu z poziomem większości dzieci w jej wieku.

Orzeczenie o kształceniu  specjalnym na czas wychowania przedszkolnego Iga otrzymała z uwagi na dziecko słabowidzące. Zespól zaleca zastosować wobec Iguni: skierowanie do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, w przedszkolu z oddziałem integracyjnym lub w przedszkolu ogólnodostępnym.

Idziemy z Zuzią spać mam gdzieś wszystkie opinie

Brak komentarzy: